ARTICLES

31
Mar

PATENTLENEBİLİRLİK İÇİN GEREKEN İLK KRİTER: TEKNİK KARAKTER

ARTICLES

Ankara Barosu FMR Dergisi 2020, 2. Sayıda yayınlanan Senem KAYAHAN ve Cansu TUNÇ tarafından kaleme alınan “Patentlenebilirlik İçin Gereken İlk Kriter: Teknik Karakter” başlıklı makale aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır. Makalede özellikle Bilgisayar uygulamalı Buluşlarda (Computer Implemented Inventions) teknik karakterin nasıl sağlanacağı örneklerle açıklanmaktadır. http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/frmmakale/2020-2/2.pdf

Read More
31
Mar

AVRUPA PATENTLERİNİN VALİDASYONLARI İÇİN HAKLARIN YENİDEN TESİSİ HAKKI

ARTICLES

Patent ve Marka Vekilleri Derneğinin yayınları arasında yer alan ve Senem KAYAHAN  tarafından kaleme alınan “Avrupa Patentlerinin Validasyonlari için Hakların Yeniden Tesisi Hakkı” başlıklı makale aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.  Makalede Hakların yeniden tesisi talebinin Avrupa Patentleri için Türkiye’de yapılan validasyon (geçerli kılma) başvurusu için de sunulması gerekliliği tartışılmaktadır. https://pem.org.tr/Senem_KAYAHAN_PEM-MAKALE-(AVRUPA_PATENTLERININ_VALIDASYONLARI)-son.pdf

Read More