HİZMETLER

Patent ve Faydalı Model

  • Ulusal ve Uluslararası Patent ve Faydalı Model Başvuruları
   • Türkiye Patent ve Faydalı Model Başvuruları
   • Uluslararası Patent İş Birliği (PCT) Kapsamında Patent Başvuruları
   • Avrupa Patent Başvuruları
   • Avrupa Patentlerinin Türkiye Validasyonu
  • Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Başvuru Süreçlerinin Takip Edilmesi
  • Kurum Tarafından Hazırlanan Araştırma ve İnceleme Raporlarına Cevap Hazırlanması
  • Üçüncü Kişi Görüşü Hazırlanması
  • Patent Kararına İtiraz Sürecinin Türk Patent ve Marka Kurumu Nezdinde Yürütülmesi
  • Patentlenebilirlik Araştırması (Ön Araştırma)
  • Belirlenecek Kriterler ile Yayınlanmış Patent Başvurularının İzlenmesi
  • Yıllık Ücretlerin Ödenmesi

 • Eğitimler

  • Üniversiteler, Kamu Kuruluşları ve Özel Şirketler İçin Genel Fikri Mülkiyet Eğitimlerinin Verilmesi
  • Belirlenecek Özel Kapsamda Eğitimlerin Verilmesi.

  Örnek Eğitim Kapsamları Aşağıda Sunulmaktadır.

  • Tekniğin Bilinen durumunun Araştırılması Eğitimi
  • İhlal Analizi Eğitimi
  • Tarifname Yazımı Eğitimi
  • Teknoloji Transfer Ofisi Mensuplarına Yönelik Eğitimler
  • Ar-Ge Merkezlerine Yönelik Eğitimler

 • Marka

  • Marka Araştırması
  • Marka Başvuruları ve süreçlerinin takibi
  • İtiraz Hazırlanması
  • Üçüncü Kişiler tarafından sunulan İtirazlara cevap hazırlanması
  • Yenilemelerin ödenmesi

 • Tasarım

  • Tasarım Başvuruları ve süreçlerinin takibi
  • İtiraz Hazırlanması
  • Üçüncü Kişiler tarafından sunulan İtirazlara cevap hazırlanması
  • Yenilemelerin ödenmesi

 • Teknik Rapor ve Görüşler

  • Faaliyet Serbestisi (Freedom-To-Operate) Araştırması ve Analizi
  • Patent Hükümsüzlüğü Analizi Raporu Hazırlanması
  • Patent ve Faydalı Model Hükümsüzlük Davaları İçin Teknik Danışmanlık Verilmesi ve Teknik Görüş Hazırlanması
  • Patent İhlali Analizi Raporu Hazırlanması
  • Patent ve Faydalı Model İhlal Davaları İçin Teknik Danışmanlık Verilmesi ve Teknik Görüş Hazırlanması
  • Marka Hükümsüzlük Davaları için Görüş Verilmesi
  • Marka İhlal Davaları için Görüş Verilmesi

 • Tercümeler

  • Patent ve Faydalı Model Başvurularının Türkçe ’den Yabancı Dile veya Yabancı Dilden Türkçe ’ye Tercüme Edilmesi
  • Hukuki Metinlerin Tercüme Edilmesi